Home » Nástěnka » informace květen 2015

informace květen 2015

Po provedeném „shromáždění vlastníků“ za přítomnosti státní notářky JUDr. Fajové bude zveřejněn zápis a stanovy až po té, co budou materály zaslány na obchodní soud Ostrava. V té době bude také provedena platba státní notářce. Zatím se tak nestalo.

Zajistil jsem firmu na opravu scházejícího (odcizeného!!!!) plechového krytu elektroinstalace v rozvodné skříni na chodbě v 1. podlaží. V tomto týdnu bude provedeno změření krytu a po té jeho výroba. Přtedpoklad opravy – květen 2015.

Dále jsem podepsal smlouvu s firmou „Svět oken“, na výrobu a montáž sklepních oken v našem domě. Cena díla včetně práce-montáže činí 46 613 Kč. Práce na výrobě oken započnou až po zaplacení zálohy.

Společně s Ing. Spustou pokračují práce na předání staveniště firmě Kovář pro odizolování vnějšího pláště budovy našeho domu. vytýčují se jednotlivé sítě, staveniště bude předáno cca do 14 dnů, předpoklad započení prací firmou Kovář je konec května.

12.- května 2015.                                                                Chvaja

Comments are closed.