Home » Nástěnka » Zápis ze schůze 29.9.2016

Zápis ze schůze 29.9.2016

Zápis ze schůze SVJ Malý Koloredov 852, konané 29. 9. 2016 v 17 hodin v tomto domě.

Zúčastnilo se 7 vlastníků jednotek přítomných, a 3 v zastoupení plnou mocí, host byl přizvaný pan Stach, syn vlastníků Ševčíkových jako poradce v otázkách práva a povinnosti a dalšího.

Účast všichni přítomní potvrdili do prezenční listiny, která zároveň byla doplněna větou o volbě nového předsedy, a také svými podpisy na ni stvrdili platnost volby nového předsedy.

Po 40 minutách marného čekání na předsedu Chvaju, který tuto schůzi schválil, zahájil schůzi Konderla, který přečetl text, ve kterém kromě jiného, upozornil na nepřijatelné chování předsedy Chvaji, kdy zneužívá dlouhodobě pravomoc předsedy při správě cizího majetku s návrhem na jeho odvolání a provedení volby nového předsedy.

Přítomní spoluvlastníci se jednoznačně dohodli na volbě nového předsedy.

Tato volba nového předsedy byla uskutečněna a všech 7 + těch 3 v zastoupení z plné moci, odhlasovalo všemi hlasy nového předsedu, kterým byl pověřen a zvolen pan Nosál Radek.
Tedy 10 hlasů pro nového předsedu, nikdo nebyl proti.

Dále byly projednány návrhy a nabídky na rekonstrukci domu.
Bylo dohodnuto, že se prozatím letos nepůjde do žádné rekonstrukce.

Dosavadní předseda Chvaja bude povinen předat novému předsedovi Nosálovi archiv SVJ s veškerými dokumenty.

Dále musí zrušit své podpisové právo v bance, stejně tak musí zrušit totéž pan Spusta.
Máme v ČSOB bance uložen peněžní fond SVJ, kde jsou založena 2 konta, jedno běžný účet, druhé pak spořící účet, aby to právo převzal po něm nový předseda pan Nosál a možná další k tomu pověřený vlastník.

Bylo navrženo to, aby byl proveden audit hospodaření se svěřenými prostředky bývalého předsedy Chvaje.

Zapisovatelem byl Konderla.
Ověřením zápisu byl pověřen Nosál.
Ve Frýdku-Místku 29. 9. 2016.

 

Comments are closed.