Home » Nástěnka » Informace pro vlastníky

Informace pro vlastníky

Na podkladě našich žádostí o zpracování cenové nabídky na rekonstrukci vnitřních rozvodů dle zpracované projektové dokumentace nám zaslali tři firmy své nabídky. Tyto nás utvrdily v tom, že oproti tabulkovému rozpočtu v projektu jsou tyto nabídky o cca 20 až 25 procent nižší. Nejvyšší cena je cca 1,3 mil. Kč, další dvě nabídky jsou 1,1 mil. Kč a 980 tis. Kč. Jednotlivé odpovědi firem budou předloženy na příštím shromáždění. Při neformálním jednání s těmito firmami se nám potvrdila další skutečnost. Dobré firmy mají již zajištěny zakázky na cca celý rok dopředu a v případě realizace bude nutno jít do kompromisu mezi cenou a termínem. Tyto informace jsou také důležité, abychom věděli, jak vhodně uzavřít smlouvu o dílo. Dále v této činnosti nebude pokračováno. Dále jsem požádal firmu Kovář o cenovou nabídku na provedení opravy vnějšího pláště budovy proti zatékání při přívalových deštích.

V roce 2014 nebyly hrazeny z našeho účtu (fondu oprav) žádné investiční akce, pouze standardní platby za pojištění domu, různé revize a drobné opravy.

V roce 2014 není zřízena u našeho domu funkce správce, ta zanikla k 31.12.2013.

Předpokládám, že v první dekádě listopadu proběhne shromáždění vlastníků. Jako každoročně zde zazní informace o činnosti v roce 2014, hlavně informace jak pokračuje možnost realizace plynové kotelny v domě, jako konkurenční tepelný zdroj..O termínu a programu budete včas informováni.

Vyzývám všechny vlastníky, aby zvážili, jak pokračovat při opravách a rekonstrukci našeho domu a své náměty třeba již probrali neformálně s ostatními. Osobně bych tyto náměty rozdělil do dvou položek: 1. opravy a rekonstrukce, které bude vhodné provést, 2. další rekonstrukce, které mohou zkvalitnit naše bydlení.

Jako námět dávám na zváženou a do diskuse:

 • měřiče spotřeby vody
 • odizolování sklepa proti zemní vlhkosti,
 • úprava terénu za domem – přívalový déšť,
 • oprava elektroinstalace a plynoinstalace,
 • rekonstrukce sklepa
 • vykoupení pozemku kolem domu,
 • venkovní posezení-.lavičky, sušák prádla, pergola, apod.
 • Nnrozvod – elektr..zámek, domácí telefon, internet, televizní signál
 • výstavba předsazené lodžie ve všech bytech,
 • zřízení osobního výtahu,
 • určení správce domu,
 • atd…..

Pokud nebudeme pociťovat potřebu provádět rekonstrukce v roce 2015, je možné je samozřejmě posunout do dalšího období a vytvořit střednědobý plán oprav.

Pověřený vlastník

Miloslav Chvaja

Comments are closed.